CoreLine Wall-mounted

CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, 數位可定址照明介面 (DALI), IP65, EL-DC

WL140V LED34S/840 PSED WH

產品說明

D390 mm, 聚碳酸酯, 白色, 信號白色 (RAL9003), 電源供應器含 DALI 介面、DC 相容於中央備用照明 (整合式), 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, 對稱, 乳白色, 聚碳酸酯, 可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射, 20 J 耐撞擊, 安全等級 II, 6 極推入式接頭, DC (直流) 供電中央備用照明

: 910505101543
完整訂單代碼: 871869997857000